I Hrvatska je imala svoje predstavnike u međunarodnoj delegaciji „Joge u svakodnevnom životu“ koja je, kao priznata i cijenjena nevladina organizacija, sudjelovala u radu Svjetskog samita o održivom razvoju koji se održavao u jednom od najvećih afričkih gradova – Johannesburgu.

Ovaj je samit, u organizaciji Ujedinjenih naroda, okupio na desetke tisuća sudionika – od predsjednika država, premijera i ministara, do znanstvenika i predstavnika nevladinih organizacija, poslovnih ljudi i predstavnika manjina. Svima je cilj bio isti: usmjeriti pažnju svijeta i aktivirati se na rješavanju teških izazova poput poboljšanja života ljudi, očuvanja prirodnih resursa u svijetu s intenzivno rastućom populacijom, od vode, hrane, domova, zdravstvene zaštite, energije i ekonomske sigurnosti.

Delegacija, predvođena Nj.S. Mahamandalešvarom Paramhansom Svamijem Mahešvaranadom, sudjelovala je u raznim programima: Svamiji je govorio na forumu „Klimatske promjene“, „Vitalna veza“ , a vodio je i radionicu „Meditacija za svjetski mir i ekologiju“.

„Joga u svakodnevnom životu“ na velikoj se izložbi o očuvanju vodnih resursa i projektima vezanim za vodu predstavila inicijativom „Žetva kišnice“ koja se provodi u indijskoj pokrajini Rađasthan, a izgradnja velikih jezera za skupljanje i čuvanje kišnice trebala bi biti model za rješavanje problema s pitkom vodom u tom „žednom“ dijelu Indije.