Guruvakja

Swamiji-2

Mantra-Dhyana-Mulam

Dhyana mulam Gurur murtim
Puja mulam, Gurur padam
Mantra mulam, Gurur vakyam
Moksha mulam, Gurur kripa

Korijen meditacije je Guruov lik
Korijen puđe su Guruova lotos stopala
Korijen mantre su Guruove riječi
Korijen mokše je milost Gurua

 GJANA dolazi kroz proces SRAVANE, MANANE i DHJANE - slušanjem riječi učitelja, razmišljanjem o tim riječima i meditiranjem na njih.

 

Joga je vječna

16. siječanj 2020, Jaipur Ashram

Prvo je bio zvuk - Nada Rupa Parabrahma - vibracija u cijelom Svemiru, ništa drugo. A taj zvuk je još uvijek tu, taj zvuk je povezan sa Suncem.

Pronađite mir u sebi

Na nebu je mjesec ali ga ne možete uzeti u ruke. Mjesec možete uhvatiti samo u vodi. Jer ono za čim čeznemo i patimo samo je refleksija. Odustanite! Opustite se i budite sretni. Ostavite ovozemaljski stres i recite sebi: Koliko dugo ćeš patiti? Recite svom umu: Molim te, pusti me na miru. Moja je poruka uvijek ista: Pronađite mir u sebi kako biste taj mir prenjeli svijetu.

Pranajama

Riječ pranajam se sastoji se od riječi pran (životna energija) i vjajam (vježbanje). To je vježbanje vitalnosti, životne sile, životne energije.

Blagoslovi

Fiji, veljača 2018

Uvijek govorimo o prašadu, ali znamo li što je prašad? Prašad je vrlo čist i duhovan. Njegova je energija božanska, čak i prilikom samog izgovaranja riječi “prašad” ta božanska energija djeluje.

Gurupurnima

Sedmi po redu puni mjesec u godini slavi se kao Guru Purnima. To je početak duhovne godine, dan kada počinje nova godina znanja. Guru Purnima je Dan Gurua, najvišeg principa na svijetu. To je slavlje mudrosti i znanja.

Meditacija uz pjevanje mantre s Vishwagurujijem

Om Shree Deveshwar Mahadevaya Namaha - "Ova mantra pročišćava antakharane (um, intelekt, pamćenje, ego) te svaku pojedinu krvnu stanicu. Otklanja sve vrste negativnih energija i sve vikshepe (sve što nas ometa)".  - Vishwaguruji

Iskušajte ovu moćnu meditaciju pod vodstvom Vishwagurujija

Strilky, Češka, 14. siječnja 2017.

Tvoje riječi su jako važne

Śabda znači riječ. Jedna jedina riječ može biti slatka poput nektara, ta riječ može biti prekrasna, može te učiniti prijateljem, otvoriti tvoje srce. Jedna jedina riječ može stvoriti prijateljstvo koje će trajati cijeli život ili od tebe napraviti neprijatelja.

Anupasana

ANUPASANA - "male odluke" - daju ogromnu duhovnu dobrobit a jedva da troše vrijeme, te uz redovitu praksu, donose nebrojene prednosti.

Guru Tattva

Anhoni Guru kar sake, honi det mitay, Parabrahma Gurudev hai, sab kuch det banay.

Guru može učiniti nemoguće, on može ukloniti sudbinu (ono što će biti), Gurudev je Parabrahma, on može učiniti sve.

Učitelj ti je dao mantru

Kada u svojem srcu i svojem intelektu, u svojem umu, u svojoj svijesti i u svojim osjećajima, imaš mirnoću i znaš da želiš takvog Učitelja, Brahma Nishtha Srotriyu, znalca Brahmana, koji te može nadahnuti prema Brahmanu – tada će ti Učitelj i dati mantru.

Problemi

Trebali bi znati da smo mi sami uzrok svojih problema, jer kada okrivljujemo nekog drugog za njih, tada sebi uzrokujemo dvostruki problem. Ukoliko ga prihvatimo i priznamo, problem je riješen. Ako ništa drugo neće se dalje razvijati. Zato, prihvatimo iznutra da smo si sami krivi.

Vječni Sanatan zakon

Sve stvoreno u ovom svijetu ima jedno ograničenje – vrijeme, trajanje. Možete to nazvati život ili postojanje. Čak i kamen ima život. Nakon određenog vremena, taj kamen će se rastaliti, smrviti ili uništiti. Postoji vječni Sanatan zakon, Sanatan Dharma. On kaže: tko je došao, taj će i otići. Tko je dobio mora i predati dalje. Tko je rođen umrijeti će; što je stvoreno biti će uništeno; što je manifestirano nestati će. Sve ima svoje vrijeme.

Pa koja je onda svrha svega toga?

Bhaškaraja Bhagavan

Bhagavan Surja Narajan (Sunce) ima dvanaest imena, a tih su dvanaest imena Sunca napisani kao pozdravi Surja Bhagavanu:

OM MITRĀJA NAMAHA             
OM RAVAJE NAMAHA            
OM SŪRJĀJA NAMAHA             
OM BHĀNAVE NAMAHA             
OM KHAGĀJA NAMAHA            
OM PŪŠNE NAMAHA           
OM HIRANJAGARBHĀJA NAMAHA    
OM MARĪĆAJE NAMAHA        
OM SAVITRE NAMAHA            
OM ARKĀJA NAMAHA            
OM ĀDITJĀJA NAMAHA            
OM BHASKARĀJA NAMAHA

Gurupurnima je praznik svjetla

Gurupurnima je praznik svjetla. To svjetlo, taj plamen je Parabrahma, Najviši. Bez tog svijetla tama neznanja ne može biti uklonjena. Na dan Gurupurnime se molimo učiteljima jer bez njihovog blagoslova oslobođenje nije moguće.

Gurupurnima je dan Gurua, najvišeg principa na svijetu. Božanski princip Guru Tattve uklanja tamu i osvjetljava sve. To je proslava mudrosti i znanja. Trebate biti kao plamen u svijetu, tko god Vam priđe trebao bi biti obasjan vašim svjetlom. Neka teče rijeka ljubavi. Kada negdje dođete, s vama neka dođe svjetlo i ljubav.

Satsang je brod

Satsang je brod kojim možemo prijeći Maju ili svjetovni ocean. Ako pjevamo Mahaprabhuđijeve bhađane ili bhađane drugih svetaca, oni postaju kapetani našeg satsanga. Njihova energija dolazi do nas na suptilnom energetskom nivou čak i ako su ti veliki sveci napustili ovaj svijet davno prije. Kad god ih se sjetimo, njihova energija je tu. Kad se sjetimo Božanskog, ta energija dolazi i ulazi u našu svijest, našu maštu, intuiciju, osjećaje i intelekt.

Sanatan Dharma

Joga podučava da tamo gdje postoji energija postoji i pokret. Gdje postoji pokret, postoji  i život. Gdje postoji život, postoji i razvoj. Gdje postoji razvoj, postoji i uspjeh. U svakom biću postoji svjetlo Boga. Sve je stvoreno od Boga koji je izvor svega – to se naziva Sanatan Dharma ili vječna religija. Sanatan znači odnos, a Dharma znači dužnost – trebamo shvatiti našu vezu s Bogom. Joga je put koji vodi jedinstvu s Njim.

Probudite se, odrastite!

Ja sam ti i ti si ja. Što god da mislimo ili osjećamo, to mislimo i osjećamo samo tijelom. Vezanosti ovoga tijela nas razdvajaju. Puno smo bliži jedno drugome nego što bi mogli zamisliti. Ne postoji udaljenost, osim u našim mislima. Dok god postoji misao o udaljenosti u našoj svijesti, patnja neće prestati. Osjećamo se osamljenima, odvojenima, izgubljenima. Ja sam ono što si ti, i ono što sam ja, to si i ti. Ti nisi odvojen od mene. Svijetlost Jastva je sveprisutna i sveznajuća. Postoji svugdje, u svakom atomu.