Jaipur

 Ako želite znati što je Parabrahma, to je sama vibracija, ništa drugo. I na kraju ćemo se svi stopiti s njom; svih naših pet elemenata rastočiti će se u vibraciji. Vibracija nema oblik, ali prodire kroz sve. Prolazi ali je ne možemo vidjeti niti držati. Swayambhu Shiva je bio prvi. Tko je rekao, "Eko'ham bahu syam" (ja sam jedno i sada ću se umnožiti)? Bio je to Bhagavan Shiva.

Prva je bila vibracija i to se naziva joga. Joga započinje tamo. Tako mi je žao onoga tko izjavljuje da je joga stara samo 5000 do 7000 godina. Yogeshwar Shiva dao je jogu Krišni.

Postoji prostor i postoji vibracija. Vibracija znači svijest. Ali gdje je to, kako je to uređeno? Je li svijest u prostoru ili prostor u svijesti?

Nada rupa - je li zvuk u prostoru, ili prostor u zvuku? Između svijesti i prostora postoje principi koji ih usklađuju, uravnotežuju i drže zajedno. Ovo troje se naziva joga. Dakle, zvuk, svijest i ravnoteža - to su tri. To je Joga, a dolazi od Šive.

Prvo je svjetlo. Možete čuti zvuk Sunca (snimljen je) i taj zvuk Sunca je OM - A U M (Akar, Ukar, Makar). Ta vibracija je svjetlo - jyoti. Iz te svjetlosti dolazi zvuk i tada dolazimo mi kao pet elemenata - pancha tattvas. To je joga, a mi izjavljujemo da je joga stara 5000 do 7000 godina! U svakom slučaju, razumijevanje joge je vrlo teško - to je jedinstvo u sebi.