sm 9015485                                                                                                                                                                           

Prije mnogo tisuća godina indijski su rišiji (mudraci i sveci) istraživali prirodu i svemir uronjeni u meditaciju. Tako su otkrili zakone materijalnog i duhovnog svijeta i stekli uvid u uzročnosti koje postoje u svemiru. Proučavali su kozmičke zakone, zakone prirode i elemenata, život na Zemlji te sile i energije koje djeluju u svemiru - kako u vanjskom svijetu, tako i na duhovnim razinama. U drevnim je indijskim spisima opisano i objašnjeno jedinstvo tvari i energije, postanak svemira i djelovanje elementarnih sila. Mnoge od tih spoznaja ponovno je otkrila i potvrdila suvremana znanost. One su temelj opsežnog i sveobuhvatnog sustava znanoga kao "joga".

Riječ "joga" potječe iz sanskrta i znači povezati, sjediniti. Vježbe joge imaju cjelovit učinak jer uravnotežuju tijelo, um, svijest i dušu. Na taj način joga pomaže u svladavanju svakodnevnih zadataka, teškoća i briga, u postizanju višeg stupnja razumijevanja sebe, smisla života te konačno u razvijanju osobnog odnosa prema Bogu. Na duhovnom putu joga vodi do najvišeg znanja i trajnog blaženstva sjedinjenjem individualnog Jastva s univerzalnim Jastvom.

Joga je jedini put kojim možemo život učiniti uspješnim i postići svoj cilj. Joga nije religija – joga je korijen i izvor svih religija. Joga predstavlja izvorni duhovni princip iz kojeg se napajaju svi sveti spisi. Joga je poput stabla iz kojeg izrastaju grane različitih oblika štovanja Boga. Joga je suština mudrosti svih religijskih spisa i učenja. Svaki put, svaka tehnika ili vježba, svaka vjera i svaka molitva kojom se može dostići spoznaja Boga je joga. „Joga“ je onaj trenutak u kojem ljudska svijest dolazi u dodir sa božanskom sviješću. Svjetlost koja tada nastaje je takozvano „prosvjetljenje“ koje čovjek pritom doživljava. Svaki put koji vodi do tog sjedinjena i spoznaje Stvarnosti je „put joge“.

om

Živjeti u skladu sa samim sobom i sa svojom okolinom, želja je svakog čovjeka. U današnje smo vrijeme u mnogim područjima života suočeni sa sve većim fizičkim i psihičkim zahtjevima. Zbog toga sve više ljudi pati od tjelesnih i psihičkih napetosti kao što su stres, nervoza, nesanica, kao i od jednostranoga tjelesnog opterećenja i posljedica nedostatnoga kretanja. Upravo u današnje vrijeme veliku vrijednost imaju metode i tehnike za poboljšanje zdravlja te postizanje tjelesnog, mentalnog i duševnog sklada. Joga je put kojim ćete ponovno uspostaviti taj skad i ravnotežu sami sa sobom i svojom okolinom.

 DSC1594