GurujiPREMA KA PJALA HARI KABA MERA BHARASE – O Gospode, kad ćeš moju čašu ljubavi napuniti? Ja sam danju i noću prosjak na tvojim vratima i žudim za tvojom milosti i blagoslovom. – Ljubav bez devocije je sebična ljubav. Sebična ljubav je ograničena. Jednoga će dana nestati i umrijeti. Ona se smanjuje i stvara strah. Prava ljubav raste i stvara neustrašivost. Pravu ljubav ne možemo sakriti jer stvara svjetlost mudrosti. Prava ljubav nema granica.  -Swamiji-