Jedna stara japanska poslovica kaže: „Postoje samo dva povoljna trenutka za sadnju stabla, prije dvadeset godina i odmah sada.“

Povodom proslave praznika Guru Purnime, Njegova Svetost Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda je potaknuo sve učenike, duhovne tragaoce, kao i cijelu javnost da donesu posebnu sankalpu (odluku) da će u sljedećih godinu dana posaditi barem 11 stabala sa cilju održanja života na Zemlji i radi očuvanja svih živih bića u svim oblicima i manifestacijama postojanja. Svi se pozivaju da zasade najmanje 11 novih stabla u vlastitom susjedstvu ili gdje god je to prikladno i primjereno.

 U Rijeci je tako ove nedjelje 8. srpnja posađena lipa ispred Dvorane kulture 'Joga u svakodnevnom životu'. Lipu su posadili članovi riječke udruge zajedno sa svojim gostima koji su se našli ovdje na odmoru. Sađenje je proteklo u atmosferi prepunoj veselja i sigurno će biti poticaj za sve prisutne da u narednom periodu daju svoj doprinos da ozelenimo svoju okolinu. 

sadnja lipa i ruka RiDrvo Ri 1

                        sadnja1             ruke