Predavanje HOLI - praznik pobjede dobra nad zlom, praznik boja i bhakti održano je 27. ožujka u 19,00 sati. U hotelu Sheraton te se večeri okupilo dvjestotinjak ljudi slušajući inspirativne riječi o Sat Sanatan Dharmi, prazniku Holi i pobjedi dobra nad zlom. Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri pri tom je objasnio povezanost Sat Sanatan Dharme i svjetskih religija: „Sat Sanatan Dharma predstavlja podlogu, pređicu na koju se predu i isprepliću razne religije. Ona je vječna i uvijek prisutna kao temelj svih religija koje nastaju i nestaju s vremenom. Stoga se gotovo svaki vjerski praznik može naći u svim religijama, uz neznatne izmjene datuma ili detalja, ali ono duboko, ono suštinsko što ih povezuje je uvijek isto. I taj smisao je višeslojan, svaki praznik se odražava na pojedinca i njegov duhovni i ljudski integritet, zatim na familiju, na zajednicu i na kraju na čitav svijet.“

U isto vrijeme u dječjoj radionici „Holi-boja u mom srcu“ je vladala vesela atmosfera gdje su zajedničkim snagama uz priče o Holiju nastala mala umjetnička djela, što na papiru, što na licima i rukama. Na kraju predavanja, mališani su predstavili svoj rad te su zajedno sa odraslima uživali u laduu, indijskom slatkišu. Predavanje i proslava su protekli, onako kako se priliči Holiju, u veseloj atmosferi, smijehu i druženju koje se nastavilo i iza predavanja.

holi01  holi02  holi05 holi07holi08  holi15  holi25  holi26holi27  holi31  holi32  holi33

holi34  holi36  holi37  holi38holi39  holi40  holi41  holi43

   holi50  holi52  holi53  holi56