Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira svake godine „Dane otvorenih vrata udruga“ sa ciljem da se udruge koje djeluju na teritoriju Hrvatske predstave širokoj javnosti i građanstvu na način da pozovu građane u svoje prostore, upoznaju ih sa svojim dosadašnjim radom i aktivnostima, svrhom postojanja te programima i projektima koje provode za opće dobro. Ove godine toj se akciji pridružuju i udruge Joge u svakodnevnom životu iz Zagreba, Rijeke, Splita, Pule, Labina, Karlovca i Varaždina.
Sustav "Joga u svakodnevnom životu" je u Hrvatskoj registrirana udruga od 1984. godine kada je započela sa radom udruga „Joga u svakodnevnom životu Zagreb. Nakon otvaranja te udruge, slijedilo je kroz nekoliko godina osnivanje istoimenih udruga i u ostalim večim hrvatskim gradovima.
Od samog svog osnutka prije gotovo 30 godina, „Joga u svakodnevnom životu“ radi na promicanju zdravlja, zdravog i ekološkog stila života i osvještavanju potrebe za humanitarnošću, mirotvorstvom, nenasiljem i življenju kroz mudrost i filozofiju joge. Kao dio međunarodne organizacije "Joge u svakodnevnom životu" u svom se radu posvećuje kako hrvatskim tako i međunarodnim zadacima i ciljevima te na taj način promovira Hrvatsku i u inozemstvu. Danas, nakon tih tridesetak godina rada u lokalnoj zajednici, ali i organiziranja velikih međunarodnih predavanja i seminara joge širom Hrvatske, te mirotvornih akcija kao što su multireligijske molitve za mir, sadnja stabala mira i prije svega 2005. godine organiziranjem prve Svjetske mirovne konferencije ikad održane u modernoj Hrvatskoj, gotovo da i nema stanovnika Hrvatske koji nije čuo za sustav „Joga u svakodnevnom životu“ i naše udruge.
Joga u svakodnevnom životu se prakticira u gotovo svim većim hrvatskim gradovima, u raznim ustanovama , fakultetima i dvoranama, a vježbanje sustava, druženje članova i akcije vodi više od 50 instruktora-volontera s međunarodnim certifikatom, dobivenim nakon dugogodišnjeg obrazovanja i polaganja stručnog, međunarodnog ispita. U skladu sa načelom da joga podrazumijeva i socijalno zdravlje, volonteri instruktori vode redovno i niz besplatnih programa za široko građanstvo. Sa načelom da „Jogu u svakodnevnom životu“ mogu vježbati svi, bez obzira na spol, dob, religijsko uvjerenje, fizičku kondiciju ili imovinsko stanje, u našim akcijama i programima obuhvaćamo širok spektar društva. Tako od volonterskih programa možemo izdvojiti 8 godina vođenja „Ljetne joge na hrvatskim plažama i u parkovima“ kojem s e svakog ljeta pridružuje sve veći broj Hrvata ali i turista, sada već tradicionalne besplatne višegodišnjie programe za umirovljenike, besplatnu joge za žene oboljele od karcinoma dojke i program „Joga za nezaposlene“ kroz koju je od rujna pretprošle godine prošao velik broj polaznika. Možemo reći da unatoč uvriježenom mišljenju kako je joga zatvaranje pojedinca od svijeta, Joga u svakodnevnom životu se otvara svakom pojedincu i jogu, drevnu disciplinu i znanost približava modernom čovjeku u svim njezinim aspektima i metodama uzimajući u obzir trenutne društvene prilike i probleme prosječnog stanovnika Hrvatske.

Program „Dana otvorenih vrata udruga“ po gradovima

Zagreb - 14. lipnja, petak

Joga u svakodnevnom životu Zagreb -JOGA CENTAR „Sri Devpuriji Ashram“,Jurišićeva 3

16,00 - 19,30 - kratke pojedinačne konzultacije

16,00 - 17,30 ogledni sat joge za građanstvo (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)

18,00 - 18,45 predavanje „Joga u svakodnevnom životu“

18,45 - 19,15 video „Sustav Joga u svakodenvnom životu-međunarodno“

19,30 - 21,00 ogledni sat joge (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)

Labin - 12. lipnja, srijeda

Joga u svakodnevnom životu Labin - JOGA CENTAR „Mahaprabhu Deep ašram“, Rudarska 1
18,00 - 19,30 ogledni sat joge za građanstvo (sa sobom treba ponijeti udobnu odjeću za vježbanje)
19,30 – 20,00 video „Sustav Joga u svakodnevnom životu-međunarodno“
20,00 - 20,30 predavanje „Joga u svakodnevnom životu“
20,30 - 21,00 - kratke pojedinačne konzultacije

Split - 14. lipnja, petak

Joga u svakodnevnom životu Split - JOGA CENTAR „Sri Devpuriji Ashram“, Rooseveltova 34

18,00 -20,00 pojedinačne konzultacije

18,00 - 19,30 ogledni sat joge (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)

19,30 - 20,00 video „Sustav Joga u svakodenvnom životu“

Pula - 15. lipnja, subota

Joga u svakodnevnom životu Pula, dvorana Kraška 19

8,00 - 9,30 konzultacije, ogledni sat joge za građanstvo (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)

Rijeka - 14. lipnja, petak

Joga u svakodnevnom životu Rijeka - "Dvorana kulture JUSŽ", Spinčićeva 2 (Pećine - blizu Tower centra)

18,00 - 20,00 konzultacije, ogledni sat joge za građanstvo (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)

Varaždin - 13. lipnja, četvrtak

Joga u svakodnevnom životu Varaždin, dvorana Arena centra, Šetalište F. Tuđmana

19,30 - 21,00 konzultacije, ogledni sat joge za građanstvo (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)

Karlovac - 15. lipnja, subota

Joga u svakodnevnom životu Karlovac - JOGA CENTAR „Sri Devpuriji Ashram“, Obala Vladimira Mažuranića 1 / II kat

11,00 -13,00 konzultacije, ogledni sat joge za građanstvo (sa sobom treba ponjeti udobnu odjeću za vježbanje)