Pogledajte video (sa engleskim titlovima)  o duhovnoj lozi učitelja  

OM Sri Alakhpuriji Siddha Peeth Parampara