U sklopu MUP-ovog prihvatilišta za azilante i za osobe pod supsidijarnom zaštitom RH, a u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem i u sklopu programa  psihosocijalne podrške započelo se sa programom vježbanja joge po sustavu Joga u svakodnevnom životu. Vježbe je organizirao i provodi instruktor Joge u svakodnevnom životu Alen Minić, inače koordinator u Centru za socijalnu skrb Zagreb za integraciju azilanata.Većini je azilanata to prvi kontakt sa jogom i mnogi od njih su proživjeli izuzetno traumatična iskustva progona iz vlastite domovine. Vježbajući jogu jačaju vlastite kapacitete, kako mentalne tako i fizičke što im pomaže da lakše prebrode stresno vrijeme. Vježbajući jogu  u svakodnevnom životu,  azilantima se vraća životni optimizam i pozitivan stav prema životu, što se jasno vidi iz nasmijanih lica nakon jednog sata.

IMG 0079 IMG 0072 IMG 0073