Opća skupština UN-a je proglasivši 21. rujan Međunarodnim danom mira preporučila svim duhovnim i vjerskim grupama, mirovnim zajednicama i pojedincima da toga dana "usmjere svoju svjesnost na prestanak svih nasilnih sukoba diljem svijeta i na promicanje miroljubivog ponašanja 24 sata - molitvom, meditacijom ili na neki drugi primjeren način".  Udruge Joge u svakodnevnom životu širom svijeta, pa tako i u Hrvatskoj se od tada redovno pridružuju ovoj inicijativi, već 17 godina zaredom.

2001 Umag molitva 1 logo  DSC5236 1

"Unutarnji mir za svjetski mir" - Joga u svakodnevnom životu Hrvatska

U Hrvatskoj „Joga u svakodnevnom životu“ već desetljećima obilježava i podiže svjesnost o miru i nenasilju. 2001. godine u Umagu organizirana je prva molitva za mir, potom 2005. godine mirovna konferencija u Zagrebu na kojoj je zasađeno i prvo stablo mira u Hrvatskoj. Od tada u Hrvatskoj rastu stabla mira u Zagrebu, Čakovcu, Varaždinu, Rijeci, Dugoj Uvali kraj Pule, Labinu, Umagu, Splitu i Vukovaru. Svake godine se za Međunarodni dan mira oko svakog tog stabla održavaju molitve za mir i prigodni programi, a na svim programima Joge u svakodnevnom životu se čitav tjedan uoči toga dana održavaju i meditacije za mir.

1U4A2183 ZG drvo mira 21 9 2016

Pridružite nam se u tome na sljedećim mjestima:

 u petak, 21.rujna:

Zagreb:

 • program kod zagrebačkog Stabla mira u parku Vjekoslava Majera u 12 sati

 • 15 minutna meditacija za mir na svim redovnim satovima joge od 17. do 20. rujna

Split:

 • program kraj Masline mira (kod Zlatnih vrata) u 18 sati

 • 15 minutna meditacija za mir na svim redovnim satovima joge u prethodnom tjednu

Rijeka:

 • program pored Stabla mira u parku kod Spomenika oslobođenja na Delti  (centar) u 10 sati

 • 15 minutna meditacija na svim redovnim satovima joge u prethodnom tjednu

Karlovac:

 • program  uz Stablo mira na karlovačkoj šetnici Ruskom putu, na lokaciji "Mladi drvored" u 11 sati

 • 15 minutna meditacija na svim redovnim satovima joge 19. i 20. rujna

Varaždin:

 • program pored Stabla mira u “Parku mladih“ u Varaždinskom Graberju u 17 sati

 • 15 minutna meditacija na svim redovnim satovima joge 19. i 20. rujna

Labin:

 • program pored Stabla mira u parku iza Erste banke (blizu centra u Rudarskoj 1) u 18 sati

 • meditacija za svjetski mir u centru Joga u svakodnevnom životu, Rudarska 1 u 18,30

Duga uvala:

 • u parku Hostela i Kampa Cvrčak, prigodni program uz maslinu mira u 17,30 sati

Pula:

 • 15 minutna meditacija na svim redovnim satovima joge u Puli u prethodnom tjednu (dvorana Dojo Pula)

Vukovar:

 • program uz Stablo mira preko puta dvorca Eltz, pored Ružičkine kuće u 17 sati

 • 19. rujna - meditacija za mir na satu joge u 19,30

 u subotu, 22. rujna:

Umag:

 • u parku ispred Gradske vijećnice, prigodni program uz umašku maslinu mira u 18 sati