"Znanost joge je vrijedan poklon čovječanstvu koji ide daleko preko fizičkog oblika stvari"  - Paramhans Swami Madhavananda, iz knjige Lila Amrit

U predavanju je kroz priče, bhađane i stihove iz ova dva klasična djela Adi Shankaracharye provučena nit koja spaja bezvremenu mudrost Advaita Vedante sa životom današnjeg duhovnog tragaoca. Joga sadhana po uputama živog realiziranog učitelja daje mnogo više od zdravlja i vitalnosti, ona je  ključ sretnog i ispunjenog života te na kraju samorealizacije i prosvjetljenja.

20190301 200142 0120190301 200517 01