Nakon predavanja o Sri Adi Shankarachariji, Aparokshaanubhuti, Vivekachudamani i Bhagavad Giti, jučerašnje je predavanje bilo inspirirano Katha Upanishadom i vječnom temom smrti i besmrtnosti.

DSC09773

Sadhvi Anandi je još jednom naglasila kako su sveti spisi bezvremeni i njihovo učenje kao i učenje živih učitelja je upotrebljivo u svakom trenutku. Nastavila je kako je i Katha Upanishada, kao i ostale Upanishade, dijalog učitelja i učenika, a učitelj je ovdje Jama, Bog smrti a Načiketa smo mi sami.

DSC09790

Jamin odgovor je odgovor koji nam daju svi sveti spisi i učitelji: Atman je besmrtan, smrtno je samo tijelo. Kada spoznamo tu istinu putem joge i meditacije, strah od smrti nestaje i postajemo istinski sretni.

DSC09791

Sadhvi Anandi je pojasnila: Ljudi se rađaju u Mrityu loki i postoje još mnoge loke, od kojih je jedna Raj, Svarga loka i sve su one dio kruga rađanja i smrti, ali nisu krajnji cilj. Krajnji je cilj oslobođenje koje se dobiva jedino putem joge, a o tome se govori i u Katha Upanishadi:

Tek kad manas (um) i pet osjetila miruju i kad se buddhi (intelekt) ne koleba to se naziva najviši put. To je ono što se naziva joga, mirnoća čula, koncentracija uma. Joga je stvaranje i rastvaranje.

Suština Veda je da čovjeka učine slobodnim, od prošlosti i budućnosti, izvan radosti i tuge. To je moguće ostvariti spoznavši Brahmana koji je sam OM. AUM je uistinu Brahman, Najviši. Tko poznaje ovaj slog AUM, dobija sve što poželi.

DSC09805

 Zato, put kojim ide jogi, nije put prema Svarga Rohini ("stepenice u raj" poznato mjesto u Garwal Himalaji)) već dalje i više, put na tragu velikih učitelja, mudraca i jogija, put prema mokši, istinskoj besmrtnosti.

20180615 092248 1small