Blažena Jastva, dragi bhakte,

Povodom obljetnice  Mahasamadhija našeg dragog i sveobožavanog Satgurudeva Hindu Dharm Samrat Sri Svamija Madhavanandađija, Holi Guruđija,

Blagoslivljam vas i želim vam božanski blagoslov od Njega.

Naš voljeni Holi Guruđi vrlo je prisutan u našim svakodnevnim mislima i u našem svakodnevnom životu. On je u našim srcima. Holi Guruđi je bio i jest to vječno Svjetlo mira, harmonije, ljubavi i božanske milosti, svjetlo istine, mudrosti i Guru Bhakti, koje nas je naučio i koje nam je pokazao.

Živio je kao primjer istinskog bhakte, jednostavnosti i discipline. On je naše veliko i vječno vodstvo putem svojih učenja, bhađana i predanosti.

Dragi moji, Holi Guruđijeve bhakte, čuvajte blago Njegove mudrosti i vodite svoj život u skladu s tim. Molim Ga da nas blagoslovi dobrim zdravljem, sretnim, zdravim i dugim životom.

Uz sve Božanske blagoslove našeg voljenog Holi Guruđija,

Vaš

Višvaguruđi

Mahasamadhi poruka 2020