Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwaranda, autor sustava „Joga u svakodnevnom životu“ je osim molitvi i meditacija za Hrvatsku potaknuo sve centre Joge u svakodnevnom životu u Hrvatskoj koji to mogu da pruže pomoć unesrećenima. Tako će udruga „Joga u svakodnevnom životu Rijeka“ u suradnji sa hostelom Dharma u Rijeci omogućiti prihvat i smještaj stradalih u Petrinji. Hostel Dharma staviti će na raspolaganje cijeli smještajni kapacitet unesrećenim Petrinjcima.

20201229 150128