Dugogodišnji certificirani instruktor našeg sustava, magistar fizioterapije (mag.physioth.) Saša Matejić iz Splita je za svoj diplomski rad odabrao ono čime se bavi veći dio svojeg života – Jogu u svakodnevnom životu. Pun naziv njegovog rada je „Promjene inteziteta boli i kvalitete života kod kronične boli primjenom vježbi - Joga u svakodnevnom životu.  Provedeno ispitivanje je pokazalo značajnu činjenicu: pacijenti koji su vježbali po sustavu Joga u svakodnevnom životu primjećuju značajno bolje rezultate u kontroli bola, za razliku od pacijenata koji su vježbali klasičan program.

IMG 72731551736 10153338292169054 3928633368977712910 n

Kratki sažetak rada:

(rad u cijelosti možete pročitati na linku )

„Joga je sustav vježbi koji se sve učestalije koristi kao metoda smanjenja boli kod kronične boli u donjem dijelu leđa. Preporučuje se kao dodatna terapija kod ispitanika koji nemaju poboljšanje nakon farmakoterapije i edukacije o samozbrinjavanju. Svrha ispitivanja je bila uočiti promjene inteziteta boli i poboljšaanje kvalitete života vježbama joge iz sustava „Joga u svakodnevnom životu“. Ispitivanje smo proveli nad 81 ispitanikom podijeljenima u dvije grupe. Ispitanike koji su pohađali joga centar i provodili joga vježbe iz sustava „Joga u svakodnevnom životu“ i ispitanike koji su provodili klasične vježbe za križobolju u KBC-u Split „Splitske toplice“. Rezultati koje smo dobili sa ispitanicima koji su vježbali po protokolu joga vježbi bili su zadovoljavajući i ukazuju na poboljšanje aktivnosti svakodnevnog života i na značajnu promjenu inteziteta boli u odnosu na početak vježbi u usporedbi sa klasičnim vježbama fizikalne terapije kod kronične križobolje. Nakon provedenog ispitivanja utvrđeno je da prije početka treniranja promatrani pacijenti imaju jednaku razinu VAS(vizualno analogna skala boli) boli kod obje promatrane skupine. Nakon obavljanja postupka vježbi pacijenti KBC-a Toplice nisu bilježili statistički značajnu promjenu razine VAS boli u odnosu na početak vježbi, dok je među pacijentima skupine JUSŽ utvrđen statistički značajan pad vrijednosti, zbog čega je došlo do statistički značajne razlike u VAS boli na kraju vježbanja među promatranim skupinama pacijenata.“