Tijekom ožujka u akciji "Tjedna (mjeseca) kolektivne sadnje stabala u Republici Hrvatskoj" sudjelovao je i splitski ogranak Joge u svakodnevnom životu u suradnji sa OŠ Mertojak iz Splita. Koordinaciju provedbe ovog dijela projekta vodila je pedagoginja koja je nastojala povezati školu sa lokalnom zajednicom s ciljem razvoja ekološke svijesti kod učenika. Naime, u unutrašnjem dvorištu škole, u sklopu već postojećeg maslinika, zasadile su se dvije nove masline u suradnji sa našom Udrugom koja je bila donator sadnica. 

Učenici 2. razreda su sa svojom učiteljicom u okviru ekološke izvannastavne aktivnosti pripremili sve za sadnju, pomažući našim volonterima te su za tili čas dvije nove masline bile posađene. Na kraju su učenici zapjevali svoju ekološku himnu te za volonterski trud i rad dobili slatko osvježenje, također poklon od donatora.

Organizator kampanje sadnje stabla na nivou cijele Republike Hrvatske je Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj“. U kratkom roku u svakoj od 20 županija i u Gradu Zagrebu uspostavljene su organizacijske jedinice čiji je zadatak  koordiniranje sa suradnicima i volonterima na lokalnim razinama. Na taj način pridružili se su mnogobrojni zainteresirani sudionici i Udruga sada broji 20.000+ članova, a zasađeno je preko 60.000 stabala. U inicijativi je do sada ukupno sudjelovalo oko 600 obrazovnih ustanova, 200 gradova i općina, te oko 650 raznovrsnih dionika.

Sretni smo da smo i na ovaj način, pored sadnje brojnih stabala u našoj organizaciji, u Hrvatskoj te u cijelom svijetu, sudjelovali u ovoj hvalevrijednoj ekološkoj inicijativi.

IMG 20210319 WA0010IMG 20210319 WA0024IMG 20210319 WA0032IMG 20210319 WA0034IMG 20210319 WA0015