Pozivamo vas na predavanje "Od karme do svjesnosti"  subotu 11.11.2023. u 18.00 sati  u zagrebačkom Sri Devpuriji ašramu, Jurišićeva 3 - Predavanje će održati Lavoslav Čaklović - Lakshmanpuri. Predavanje je besplatno. 

najava.predavanja

Lavoslav Čaklović Lakshmanpuri

Završio studij primijenjene matematike na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Zagrebu.
Većinu radnog vijeka profesor na Matematičkom odsjeku PMFa.
Bio stipendista Francuske vlade gdje je izradio doktorsku tezu.
Doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Predavao je 2 godine na Sveučilištu „Dauphine „u Parizu.
Tijekom profesionalne karijere predavao oko 20 raznih kolegija na sveučilištima u Hrvatskoj.
Autor je 20-tak znanstvenih radova i 2 sveučilišna udžbenika. Sudjelovao na 50-tak kongresa s predavanjem. Polje znanstvenog interesa nelinearna analiza i teorija odlučivanja.
Jogom se bavi od 1992 kao učenik Vishwaguru Paramhans Svami Maheshwaranande .Koordinirao projetom „Gyanputra“.
Hobi: filozofija, planinarenje, izrada softverskih modela odluke