Aktualno

10 Srpanj 2012

Sadimo stabla za zeleniju budućnost

Povodom proslave praznika Guru Purnime, Njegova Svetost Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda je potaknuo sve učenike, duhovne tragaoce, kao i cijelu javnost da donesu posebnu sankalpu (odluku) da će u sljedećih godinu dana posaditi barem 11 stabala.

24 Lipanj 2012

Novo u prodaji - Patanđalijeve joga sutre Samadhi pada