Satsang je brod kojim možemo prijeći Maju ili svjetovni ocean. Ako pjevamo Mahaprabhuđijeve bhađane ili bhađane drugih svetaca, oni postaju kapetani našeg satsanga. Njihova energija dolazi do nas na suptilnom energetskom nivou čak i ako su ti veliki sveci napustili ovaj svijet davno prije. Kad god ih se sjetimo, njihova energija je tu. Kad se sjetimo Božanskog, ta energija dolazi i ulazi u našu svijest, našu maštu, intuiciju, osjećaje i intelekt.