Jog Nidra 1 - Poreč '97


Jog nidra je jogijski način spavanja, svjesno spavanje. Tom tehnikom dubokog opuštanja postižemo stanje svijesti između budnoga i stanja snivanja u kojem se naše misli trenutno ostvaruju i stoga naša sankalpa (želja, cilj, odluka) brže postiže ispunjenje. Na ovom Cd-u snimljenom na seminaru u Poreču 1997. godine kroz Jog Nidru nas vodi sam autor Paramhans Svami Mahešvarananda.

cd2

  • s prijevodom na hrvatski
  • trajanje CD-a: 45 min