fellowship_logo

Jedan dio novosadske JUSŽ grupe javno je obznanio da su napustili JUSŽ organizaciju i od tuda je krenula zlonamjerna kampanja lansirana od pojedinih bivših učenika sa ciljem da naštete Svamiđijevom radu.

Mi se jasno distanciramo od kleveta koje šire određene osobe i izražavamo svoju vjernost Svamiđiju i njegovom radu.

 

Ovo je situacija koja traži našu viveku, mudrost, ljubav i predanost prema sustavu Joga u svakodnevnom životu i našem Satgurudevu Bhagvan Sri Dip Narajan Mahaprabhuđiju.

Braćo i sestre, pozivamo vas da ujedinite svoju ljubav i svjetlost u riječima i djelima, u vašim molitvama i meditaciji. Zajedno ćemo prevladati ovaj izazov. Samo svjetlo može rastjerati tamu. Mir, ljubav, razumijevanje i opraštanje su naš put.

Vaš,
Mansukram (Dr. Stepponat)
Predsjednik 
International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship