Aktualno

29 Rujan 2001

Multireligijska molitva za mir u svijetu

Uz obalu mora u Umagu se okupilo više do tisuću sudionika međunarodnog seminara kako bi, na inicijativu autora sustava “Joga u svakodnevnom životu”, Paramhanse Svamija Mahešvarananade, ujedinili svoje molitve za svjetski mir.