Trebali bi biti poput plamena u svijetu i tko god da dođe k vama bi trebao od vas dobiti svjetlo. Pustite da teče rijeka ljubavi. Kad dođete negdje s vama bi također trebali doći svjetlo i ljubav. Obgrlite nesretne svojom milošću. Darujte im svoj blagoslov. Blagoslov i milost prebivaju u nama. Budite milostivi prema sebi i drugima.