Gurupurnima je praznik svjetla. To svjetlo, taj plamen je Parabrahma, Najviši. Bez tog svijetla tama neznanja ne može biti uklonjena. Na dan Gurupurnime se molimo učiteljima jer bez njihovog blagoslova oslobođenje nije moguće.

Gurupurnima je dan Gurua, najvišeg principa na svijetu. Božanski princip Guru Tattve uklanja tamu i osvjetljava sve. To je proslava mudrosti i znanja. Trebate biti kao plamen u svijetu, tko god Vam priđe trebao bi biti obasjan vašim svjetlom. Neka teče rijeka ljubavi. Kada negdje dođete, s vama neka dođe svjetlo i ljubav.