Javno predavanje "Prenošenje duhovnosti s Učitelja na učenika - duhovno nasljeđe"
i Satsang "Voda mora teći" (DVD)
Paramhans Svami Mahešvarananda
Zagreb, 18. prosinca 2007.


Ovim javnim predavanjem Svamiđi po prvi puta detaljno govori o majstorskoj lozi učitelja iz koje je potekao te samom izvoru sustava "Joga u svakodnevnom životu" - Sri Alakhpuriđiju. Neiscrpnu temu vječnog odnosa učitelja i učenika, povezanosti i prenošenju mudrosti Svamiđi nastavlja satsangom "Voda mora teći".

"Joga je nasljeđe drevnih mudraca - rišija. Njena je božanska svjetlost očuvana duhovnim nasljeđivanjem - prijenosom duhovnosti s Učitelja na učenika (Guru Parampara). Gdje nema Guru Parampare, kod onoga koji nije iniciran od Guru Parampare, joga ne može biti uspješna.
Uspjeh u jogi ne podrazumijeva asane i pranajame, već sâm cilj joge - samospoznaju, atma gjanu, sjedinjenje s Brahmanom - koja se postiže samo i jedino kroz duhovno prenošenje učiteljeve svijesti učeniku. To je dug proces i učenik treba biti spreman bez pitanja zašto i kako - to je potpuna predaja.
Vrijeme donosi odgovore. Vremenom, zametak se razvija i rađa kao prekrasna beba. Tako je i svijest učenika embrio u učiteljevoj maternici - njegovoj svijesti - jedino ako je povezana s duhovnom lozom učitelja. Postoje i samozvani učitelji, no oni su samo puteljci u šumi koji vas ne mogu daleko odvesti, dok je duhovna loza autoput bez prepreka. Zato se kaže "Guru kripa hi kevalam" - "Jedino blagoslovom Učitelja (se dostiže cilj joge)".
U tom pogledu je sustav "Joga u svakodnevnom životu" autentičan sustav, i vi imate blagoslov našeg cjelokupnog duhovnog nasljeđa."

Paramhans Svami Mahešvarananda

dvd1

  • s prijevodom na hrvatski
  • trajanje javnog predavanja: 107 min., trajanje satsanga 70 min.