Javno predavanje "Kumbha Mela“ (DVD)
Paramhans Svami Mahešvarananda
Zagreb, 15. lipanj 2010.


Na ovom iznimnom predavanju koje je Svamiđi održao u Zagrebu riječ je o početku kreacije u zlatnom dobu Satja Juge, o postanku svijeta, o Šivi, Brahmi i Višnuu, o silasku svete majke Gange na zemlju i priči koja objašnjava kako je došlo do Kumbha Mele. Detaljno je objašnjena tradicija, duhovna podloga i značenje toga najvećeg svjetskog duhovnog okupljanja. Saznajte zašto se povodom ovog festivala svake godine okupljaju milioni ljudi uz svete rijeke Indije u Haridvaru, Prajagu, Uđainu i Nasiku.

dvd1

  • s prijevodom na hrvatski