Svaka tradicija ima poslovice ili izreke i one sve potječu iz filozofije Sat SanatanDharme. Te narodne mudrosti u današnje vrijeme cesto prolaze nezapaženo, ali u sebi sadrže pravo i istinsko učenje.

“Po jutru se dan poznaje” kaže naša narodna poslovica. To treba shvatiti na način da svjesno počevši dan na duhovan i pozitivan način, kreiramo i ostatak svog vremena. Nakon buđenja i umivanja, dan i sadhanu treba započeti paljenjem uljanice, najbolje u brahmamurtu (svitanje).

Mantra koja se pri tom izgovara je

                  ŠUBHAM KAROTI KALJANAM, AROGJAM DHAN SAMPADAH

                  ŠATRU BUDDHIR VINAŠAJA. DIPA DJOTIR NAMO'STU TE

(Pozdravljam i klanjam se božanskom plamenu, svjetlu koje donosi napredak, blagostanje, zdravlje i sklad i uklanja naš neprijateljski intelekt (misli) – tamu)

 Svamidi o toj mantri:

http://www.youtube.com/user/yogaindailylife?feature=watch#p/search/0/RqsIoKypRb8

 Pri tom treba imati na umu značenje i svetost samog cina paljenja plamena, mantre i njenog značenja te simboličkogznačenja same uljanice:

Dija je simbol Jastva. Izrađena je od gline, koja predstavlja naše tijelo, u njoj je fitilj od pamuka i ulje. Plamen dije uvijek gori prema gore nadahnjujući nas prema višim idealima. Pamučni fitilj predstavlja naš ego. Ulje ili ghi u uljanici predstavlja naše „vasane" ili negativne tendencije. Kako dija gori dajući svjetlo svemu, ulje se polako troši i na kraju, fitilj i sam izgara. Kada su „vasane“ osvijetljene duhovnim znanjem (tj. plamenom), polako se iscrpe i ego također nestaje. Tek kada se žrtvujemo za druge kao svjetiljka, Čineći sebe poniznima i oslobađajući se od ega, tada možemo uistinu služiti društvu.

Najveća svjetiljka je Sunce, polako ali sigurno trošeći sebe samog kako bi sva stvorenja na Zemlji mogla živjeti. Sunce samo daje i ništa ne traži. To je razlog zašto ga zovemo Devata - onaj koji daje. Ujutro se sunce može pozdraviti: Om Pušne namaha, Om Bhanave namaha, Om Surjaja namaha, Om HiranjaGarbhajanamaha...

Kada se dan započne u brahmamurtu, svjesno i duhovno, paljenjem svjetla, molitvom i sadhanom, utjecaj toga se proteže kroz cijeli dan. Ako se dan započne nervozom, trčanjem za kofeinom i lošim mislima i predviđanjima, velika je vjerojatnost da ce se to stanje nastaviti čitav dan. Na nama je da izaberemo.