VEDSKE JEDINICE

EKVIVALENT U LJUDSKIM GODINAMA

Satja Juga

1 milijun 728 tisuća ljudskih godina

1.728.000

Treta Juga

1 milijun 296 tisuća ljudskih godina

1.296.000

Dvapara Juga

864 tisuća ljudskih godina

864.000

Kali Juga

432 tisuće ljudskih godina

432.000

Maha Juga = sve 4 Juge

4 milijuna 320 tisuća ljudskih godina

4.320.000

Manvantra = 71 Maha Juga

306 milijuna 720 tisuća ljudskih godina

306.720.000

Sandhi Kala = 4 Čarane

1 milijun 728 tisuća ljudskih godina

1.728.000

Manu = 1 Manvantra + 1 Sandhi Kala

308 milijuna 448 tisuća ljudskih godina

308.448.000

1 Kalpa = 1000 Maha Juga

4 milijarde 320 milijuna ljudskih godina

4.320 106

1 Brahmin dan = 2 Kalpe (dan i noć) 

8 milijardi 640 milijuna ljudskih godina 

8.640 106 

1 Brahmin mjesec 

259 milijardi 200 milijuna ljudskih godina 

259.200 106

1 Brahmina godina 

3 trilijuna 110 milijardi 400 milijuna ljudskih godina  

3.110.400  106

1 Brahmin život = 100 Brahminih godina

311 trilijuna 40 milijardi ljudskih godina 

311.040 10 

JEDINICE DEVA (BOŽANSTVA) 

EKVIVALENT

 1 dan Deva

1 ljudska godina (360 dana)  

 1 mjesec Deva

30 ljudskih godina 

1 godina Deva 

360 ljudskih godina 

1 Maha Juga 

12.000 godina Deva 

MALE VEDSKE JEDINICE

EKVIVALENT U SEKUNDAMA I MINUTAMA

1 Paramanu

najmanja vedska jedinica = oko 13 mikrosekundi (13 milijunti dio sekunde)

1 Anu = 2 Paramanu

oko 26 mikrosekundi

1 Trasarenu =6 Anu

oko 0,16 milisekunde

1 Truti = 3 Trasarenu

oko 0,47 milisekunde

1 Vedha = 100 Truti

oko 47 milisekundi

1 Lava = 3 Vedhe

oko 14 stotnina sekunde (0,14)

1 Muhurta

48 minuta (2880 sec)

VELIKE VEDSKE JEDINICE

EKVIVALENT U LJUDSKIM GODINAMA

1 Brahmin život

1 treptaj Višnua (1 treptaj oka je oko 2,5 sec)

1 Višnuov dan

1 kvintilijun 119 kvadrilijuna 744 trilijuna ljudskih godina

1.119.744 1012

1 Višnuov mjesec

33 kvintilijuna 592 kvadrilijuna 320 trilijuna ljudskih godina

33.592.320 1012

1 Višnuova godina

403 kvintilijuna 107 kvadrilijuna 840 trilijuna ljudskih godina

403.107.8401012

1 Višnuov život = 100 Višnu god.

40 sekstilijuna 310 kvintilijuna 784 kvadrilijuna ljudskih g.

40.310.784 1015

1 Višnuov život

1 treptaj Rudre

100 Rudrinih godina

1 Brahma Vrat = 1 kreacija (oko 5.240 oktilijuna ljudskih g.)

cca 5.240 1027

Mi smo sada u prvom Vratu, prošlo je 6 Manvantri, sada smo u sedmoj Manvantri

U ovoj Manvantri prošlo je već 27 Maha Juga (oko 1,96 milijardi ljudskih godina)

Zanimljivo: Najstariji trag života na zemlji koji su naučnici otkrili do sada, star je 1,9 milijardi godina

Sada smo u prvom Čaranu Kali Juge =5.100 godina Kali Juge je prošlo, preostaje još 426.890 godina

Za lakše se snaći među brojevima:106 znači da slijedi 6 nula, npr. 52 106 = 52 000 000