Rudrakša - Suze Gospoda Śive (Rudra je ime Boga Śive, a Akša znači suze)

Bhagavan Śiva je jednom, prema Śiva Purani, jednom ušao u duboku meditaciju za dobrobit svih živih bića. Kada se probudio, otvorio je oči i nekoliko suza je palo na Zemlju. Te su suze postale sjeme rudrakš stabla. Vjeruje se da sjeme rudrakša u sebi sadrži tajne cijele evolucije svemira. Mudraci i jogiji s Himalaja koji žive u skladu sa Sanatan Dharmom oduvijek nose rudrakš za neustrašiv život na njihovom putu ka mokši (oslobođenju).

Bhakte Bhagavana Śive uvijek nose Rudrakš male (ogrlice, brojanice) koje se koriste u meditaciji. Nošenje Rudrakš male pomaže u održavanju dobrog zdravlja, zadobijanju samopouzdanja i neustrašivosti u životu.

rudraksh 2

Panć Mukhi Rudrakša - (Panć znači pet, a Mukhi znači lice – prema broju okomitih linija, brazda koje se se spuštaju po površini zrna, rudrakša može biti 1-21 mukhi)

rudraksh 1

Panć Mukhi Rudrakša (najčešći rudrakš) ima 5 prirodnih linija (mukhija) na svojoj površini i predstavlja oblik Śive poznat kao "Kala-Agni-Rudra '. Taj rudrakš uništava loše karme iz ovog života, a onaj koji ga nosi postaje čist i njegov um postaje miran i staložen.On je bio vrlo cijenjen u drevnim tekstovima i spisima te mu je dan status "Dev Guru Rudrakša" zbog činjenice da je njegova vladajuća planeta Jupiter koji predstavlja Gurua. On je također povezan s pet elemenata: zemljom, vodom, vatrom, zrakom i eterom. Pošto kontrolira pet elemenata u tijelu, uništava i sve bolesti povezane s njima. Panć Mukhi Rudrakša donosi svako oslobođenje i ispunjava sve želje.