"Sine moj, ti si vječno moj, moj istinski ambasador. Sve religije svijeta vode jednoj Svjetlosti. Cilj je svakog čovjeka spoznati Svemogućeg i tako postati jedno s njim. Ali, čovječanstvo pati od neizrecive tjelesne i mentalne boli i tvoja je dužnost ublažiti tu bol donoseći svijetu poruku božanskog znanja. Nauči sve ljude - muškarce, žene, mlade i stare, bogate i siromašne - najvišim tehnikama božanske nauke joge. Pomozi im da vode prirodan život bez bolesti i pokaži im put do istinskog znanja."

S tom porukom, primljenom u dubokoj meditaciji od Bhagvan Sri Dip Narajan Mahaprabhuđija, započeo je duhovni put Paramhanse Jogirađa Svamija Mahešvaranande, jednog od najvećih duhovnih učitelja današnjice.

"Lila Amrit - Božanski život Sri Mahaprabhuđija"

Rane godine

Višvaguruđi je rođen 15. kolovoza 1945. u selu Rupavas, u okrugu Pali u Radžasthanu. Njegovi roditelji Pandit Krišna Ramđi Garg i Srimati Phul Devi dali su mu ime Mangilal. Još kao dijete većinu je svoga slobodnog vremena posvećivao molitvi i meditaciji. Njegov Učitelj Hindu Dharmsamrat Paramhans Sri Svami Madhavanandađi kao vrlo mlada inicirao ga je u red sanjasija. S njim je živio ašramskim životom, provodeći strogu duhovnu praksu više godina.  

swamiji-1972-vienna

Dolazak u Europu

Višvaguruđi je 1970. došao u Europu. Njegov duboki duhovni uvid s jedne i razumijevanje problema Zapadnoga društva s druge strane, potaknuli su ga na stvaranje jedinstvenog i sveobuhvatnog međunarodno poznatog sustava joge nazvanoga „Joga u svakodnevnom životu". Ovaj je sustav danas vrlo cijenjen i priznat, a diljem ga svijeta vježbaju milijuni ljudi.

strilky-2012-10

50 godina rada

U posljednjih 50 godina Višvaguruđi je intenzivno putovao po svijetu, neumorno šireći poruku Sat Sanatan Dharme i joge u skladu s Bhagvan Sri Dip Narajan Mahaprabhuđijevim učenjem. Gdjegod bio, podučava ljude da razumiju te vole sebe i druge, pomažući im da shvate smisao i svrhu svog života. Njegove poruke svijetu su: razumijevanje, poštovanje i tolerancija među narodima, kulturama i religijama, nenasilje, zaštita prirode i okoliša te vegetarijanski način života.

umag-swamiji

Paramhans Svami Mahešvarananda je inauguriran od  organizacije „World Religious Parliament“ (Svjetsko religijsko vijeće) u titulu  "Sarvabhaum Sanatan Dharma Đagadguru" 10. travnja 1998.

jagadguru

Na Maha Kumbha Meli u Haridvaru (Indija) proglašen je mahamandalešvarom  Maha Nirvani Akhare 13. travnja 1998.

Mahakumbha-Mela-1998

Višvaguruđi je na Maha Kumbha Meli u Prajagrađu (Allahabad, Indija), 2001. nagrađen najvišim duhovnim naslovom Višvagurua (učitelj univerzuma), u nazočnosti njegove svetosti Đagadgurua Sri Sri Svamija Shankaračarije Narendranandađija Sarasvatija.

vishwaguru

Knjige i skripte Paramhanse Svamija Mahešvaranande objavljene su na mnogim jezicima - engleskome, hindskome, njemačkome, češkome, slovačkome, hrvatskome, mađarskome, srpskome, španjolskome, francuskome i ruskome.

Njegov  dobrotvorni, humanitarni, duhovni i ekološki rad kao i njegove neumorne napore za toleranciju i svjetski mir priznali su društveni, medicinski, duhovni i politički dostojanstvenici diljem svijeta. Tako je i predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić, 2002. odlikovao  Svamiđijev tridesetogodišnji rad najvišim hrvatskim odlikovanjem - odličjem Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

slika-13

Prepoznavši hitnu potrebu za širenjem i razvijanjem svijesti o svjetskom miru, Paramhans Svami Mahešvarananda - Svamiđi je širom svijeta pokrenuo i mnoge međuvjerske dijaloge, molitve za svjetski mir i mirovne konferencije te je aktivno sudjelovao na mnogim međunarodnim kongresima i konferencijama.

molitva-umag

U svojoj domovini Indiji pokrenuo je brojne humanitarne projekte u zdravstvenim i obrazovnim sustavima. Jedan od najvećih je projekt „Gyan Putra“ kojim se djeci siromašnih obitelji omogućuje školovanje. Tu su još i projekt izgradnje bolnice i škole za djevojčice u ruralnim područjima Radžasthana, kao i izgradnja i osnivanje Sveučilišta za ajurvedu, naturopatiju i jogu. Jedan od najvećih duhovnih projekata je izgradnja Om Ashrama u Đadanu, okrug Pali.

 

humanitarian 

Zbog Višvaguruđijeva desetljetnoga humanitarnog i duhovnog rada, kao i neprestanih napora za dobrobit i zdravlje ljudi i prirode, zalaganja za zaštitu okoliša te mir u svijetu, diljem svijeta
prepoznaju ga i priznaju strani državnici, znanstvenici, liječnici te uglednici
iz različitih religija. Za njegovo promicanje znanja joge, "Vishwa Unnyayan Samsad" ("Svjetsko vijeće svećenika") počasno ga je odlikovalo naslovima doktora joge, profesora znanosti joge, Mahapuruše - Velike Duše, i Brahmarišija - znalca Brahmana.

Kao učenik i nasljednik Hindu Dharmsamrata Paramhanse Sri Svamija Madhavanande, on je dio jedne od najstarijih duhovnih loza u Indiji - Om Sri Alakhpuriđi Siddha Pith Parampare, svetih inkarnacija i prosvjetljenih učitelja počevši od Param Mahasiddha Avatar Sri Alakhpuriđija, do Paramjogešvara Svajambhu Sri Devpuriđija, Bhagvan Sri Dip Narajan Mahaprabhuđija i Hindu Dharmsamrat Paramhanse Sri Svamija Madhavanandađija.

 Svamiđijev rad u Hrvatskoj: