school 3

Radžasthanska pustinja je suha i uvjeti života su teški, a mogućnosti ograničene. Često je slučaj da obitelji ne mogu priuštiti slati djecu u školu,  naročito žensku djecu. Na inicijativu  Njegove Svetosti Paramhansa Svamija Mahešvaranande, Đadanska škola "Sri Višva Gurukul"  je osnovana 2002. godine i od tadašnjih tristotinjak učenika je dosegla status škole koja ne samo da je priznata od indijske vlade već se svojom kvalitetom, rezultatima na državnim natjecanjima i brojem od 1350 učenika (od vrtićke dobi do 12. razreda) svrstava u sam vrh školskog sustava Rađasthana. Školarine su minimalne, a 70% učenika, u što su uključene i sve učenice, ima besplatno školovanje. Škola se financira donacijama iz čitavog svijeta te prihodima od hostela koji radi usporedno sa školom.

  Više o Gjan Putra projektu

Pogledajte kratki animirani film - djelo učenika Đadanske škole: