Om_ashram"Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašram", obrazovni i istraživački centar u Đadanu, okrug Pali, Rađasthan osnovan je 1990. godine kao multikulturalni centar za promicanje sljedećih načela:

  • tjelesno, mentalno, društveno i duhovno zdravlje,
  • poštovanje prema životu i svim živim bićima,
  • tolerancija i razumijevanje među svim vjerama, kulturama i narodima te
  • zaštita ljudskih prava i okoliša.

Ašram koji je još u izgradnji bit će središte za duhovne tragaoce svih narodnosti i vjera, a u svom će sastavu imati i bolnicu, dom za starije i hendikepirane osobe, sirotište, utočište za životinje, osnovnu i srednju školu te Sveučilište za studiranje sanskrta i joge.

U "Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašramu" svake se godine održavaju brojne konferencije, susreti i razne aktivnosti na temu javnog zdravstva, ljudskih prava, tolerancije i svjetskog mira. 

Na njegovu inicijativu nastali su trajni humanitarni projekti namijenjeni lokalnom području okruga Pali u Rađasthanu, Indija, kao što su primjerice programi za školsku djecu, zdravstvenu skrb, opskrbu vodom i vatrogasni servis.

OM AŠRAM

Pogledajte djeliće iz humanitarnog života ašrama: